فرمول یک ایران – ردبول این اجازه را به دنیل ریکاردو نخواهد داد تا بعد از مسابقه ابوظبی برای تیم جدیدش یعنی رنو تست رانندگی بدهد.

این تستی است که در یاس مارینا انجام خواهد شد و قطعا برای رانندگانی که در حال تغییر شرایط خود و رفتن به تیم های جدیدی هستند بسیار اهمیت خواهد داشت. مانند رانندگانی همچون پیر گسلی ، چارلز لکلرک و جورج راسل که به ترتیب به تیم های ردبول، فراری و ویلیامز می پیوندند.

با وجود تمامی اتفاقات گذشته و پس از کشمکش های فراوان ردبول از موتورهای هوندا در فصل بعد استفاده خواهد کرد و این اتفاق زمانی رخ داد که رنو و هوندا از یکدیگر جدا شدند و در این شلوغی ها نیز این اجازه به دنیل ریکاردو داده نشد تا برای تیم فصل بعدش تست بدهد.

او اینگونه توضیح داد:

من میدانستم که حق تست دادن را برای تیم جدیدم ندارم و نمیتوانم هم برای ردبول مسابقه بدهم و هم برای تست های رنو آماده بشوم و از نظر خود من این قضیه اصلا اشکالی ندارد و فرصت این را به من میدهد تا کمی به استراحت کردن بپردازم.

رئیس فعلی او “کریستین هورنر” این گونه پاسخ داد:

این ساده است، او تا زمانی که قرارداد دارد حق هیچگونه مشارکت و همکاری را با تیم جدیدش نخواهد داشت. او، خود تمامی این قوانین را می داند و به آنان تا آخرین روز قرار دادش پایبند خواهد ماند و البته بعد از اتمام آن او هیچ گونه همکاری با ما نخواهد داشت.

دنیل ریکیاردو

و در حین این اتفاقات اخباری به گوش میرسند و این احتمال وجود دارد که در یک حرکت عجیب، کیمی رایکونن نیز برای تیم سائوبر تست انجام دهد.

رئیس تیم سائوبر این گونه توضیح داد:

ما باید دراین مورد بحث و گفتگو خود را با فراری انجام دهیم. البته این منطقی است که تیم، ارزیابی خود را نسبت به راننده جدید تیم داشته باشد و ما حتما در این مورد گفتگو خواهیم کرد و هیچ عجله ای نیز در کار نخواهد بود و ما میتوانیم این برنامه را برای بعد از مسابقه ابوظبی نیز در نظر بگیریم.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید