موتو جی پی ایران – در دور تمرینی چهارم گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو جی پی، مارک مارکز از تیم رپسول هوندا بهترین زمان را ثبت کرد.

نتایج نهایی تمرین چهارم گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو جی پی

نتایج نهایی تمرین چهارم گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو جی پی

نتایج نهایی تمرین چهارم گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو جی پی

نتایج نهایی تمرین چهارم گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو جی پی

نتایج نهایی تمرین چهارم گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو جی پی

نتایج نهایی تمرین چهارم گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو جی پی

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید