موتو جی پی ایران – با هم نگاهی می اندازیم به نتایج نهایی تعیین خط گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو ۳. گابریل رودریگو موتور سوار آرژانتینی تیم KTM پول پوزیشن را کسب کرد.

نتایج نهایی تعیین خط گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو ۳

نتایج نهایی تعیین خط گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو ۳

نتایج نهایی تعیین خط گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو ۳

نتایج نهایی تعیین خط گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو ۳

نتایج نهایی تعیین خط گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو ۳

نتایج نهایی تعیین خط گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو ۳

نتایج نهایی تعیین خط گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو ۳

نتایج نهایی تعیین خط گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو ۳

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید