موتو جی پی ایران – مارک مارکز موتورسوار هوندا بعد از بدست آوردن جایگاه دومی در مسابقۀ امروز هلند، اذعان کرد که در نبود رقبای اصلی مثل ولنتینو روسی و خورخه لورنزو دومی اش ماننده پیروزی بوده است.

مارک مارکز در مسابقه ی امروز بعد از افتادن آندره دویزیوسو و ولنتینو روسی در استارت مجدد، توانست در ردۀ نخست قرار گیرد. اما طولی نکشید که جک میلر با یک سبقت عالی از او، توانست پیروز مسابقه ی آسن شود.

موتورسوار هوندا اظهار کرد:

امروز مسابقه ای برای از دست دادن امتیاز بود. همۀ تیم ها خواهان پایان مسابقه بودند!

در بخش دوم مسابقه ولنتینو فشار زیادی آورد، من هم گفت اوکی، او را دنبال نمی کنم. مسابقه ی خودم را می دادم و هیچ استرسی نبود.

ولنتینو فشار زیادی آورد و طی دو دور فاصله ی دو تا سه ثانیه ای با من باز کرد.

وقتی دیدم او زمین خورد و لورنزو خیلی از من عقب تر بود، جک را پشت سرم دیدم و وقتی از من سبقت گرفت فقط تعقیبش کردم.

دومی برای من ماننده پیروزی است، زیرا واقعا شرایط بحرانی بود و بدست آوردن این 20 امتیاز، در پایان مسابقات بسیار مهم خواهد بود.

گزارش مسابقۀ پر حادثۀ آسن می‌توانید در اینجا مطالعه کنید

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید