فرمول یک ایران – دور تمرینی دوم گرندپری ژاپن در بخش موتو جی پی برگزار شد. نگاهی می اندازیم به نتایج نهایی آن. دنیل پدروسا از تیم رپسول هوندا اول شد.اسکات ردینگ دوم و دنیلو پتروچی سوم شدند.

نتایج نهایی تمرین دوم گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو جی پی

نتایج نهایی تمرین دوم گرندپری ژاپن ۲۰۱۸ در بخش موتو جی پی

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید