فرمول یک ایران – در چنین روزی یعنی ۱۲ اکتبر ۲۰۰۳، ولنتینو روسی در گرندپری سپنگ پنجمین قهرمانی و مایکل شوماخر ششمین قهرمانی خود را کسب کردند. از این رو ۱۲ اکتبر روز خاصی برای این دو اسطوره است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید