فرمول یک ایران مکس ورستپنراننده تیم ردبول در تعیین خط گرندپری سنگاپور ۲۰۱۸ تواسنت با عملکرد عالی خود در رتبه دوم قرار بگیرد. وی از این اتفاق بسیار خوشحال بود.

مکس گفت :

صادقانه بخواهم بگویم، این رتبه مانند پیروزی برای من است چراکه ما دچار مشکلات زیادی در این آخر هفته تاکنون بوده ایم.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید