فرمول یک ایران – رانندگان تیم های مختلف در فاصله دو هفته تا گرندپری سنگاپور ۲۰۱۸ لاستیک های خود را انتخاب کردند. در این بین فراری و ریسینگ پوینت فورس ایندیا از بقیه انتخاب های تهاجمی تری دارند.

لاستیک های انتخابی رانندگان برای گرندپری سنگاپور ۲۰۱۸

لاستیک های انتخابی رانندگان برای گرندپری سنگاپور ۲۰۱۸

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید