موتوجی پی ایران – کال کروچلو تایید کرد که در فصل آینده نیز در تیم LCR هوندا خواهد ماند. کروچلو از فصل 2015 از دوکاتی به هوندا پیوسته است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید