موتوجی پی ایران – استفان بردل تایید کرد که در پایان فصل جاری، از تیم آپریلیا جدا خواهد شد و الکس اسپارگارو موتورسوار سوزوکی، جانشین او در این تیم خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.