فرمول یک ایران – پیرلی ترکیب لاستیک های گرندپری ژاپن و بلژیک را اعلام کرد.

ترکیب لاستیک ها در ادامه فصل:

اتریش: التراسافت – سوپرسافت – سافت

بریتانیا: سافت – مدیوم – هارد

مجارستان: سوپرسافت – سافت – مدیوم

آلمان: سوپرسافت – سافت – مدیوم

بلژیک: سوپرسافت – سافت – مدیوم

سنگاپور: التراسافت – سوپرسافت – سافت

مالزی: سافت – مدیوم – هارد

ژاپن: سافت – مدیوم – هارد

Leave a Reply

Your email address will not be published.