فرمول یک ایران – ریسینگ پوینت فورس ایندیا قطعا آسان ترین اسم برای یک تیم فرمول یکی نیست، ولی حداقل حضور این تیم در گرندپری بلژیک را تضمین می کند که خبر خوبی است.

بعد از مذاکرات مالک جدید فورس ایندیا با فرمول یک و فیا، تیم جدید قادر خواهد بود از همین گرندپری پیش رو در فرمول یک مسابقه دهد، ولی تمام امتیازات کسب شده و مبالغ نقدی فورس ایندیا قبلی پاک خواهند شد.

طی بیانیه ای اعلام گردید:

تیم ساحارا فورس ایندیا خروج خود از رقابت های فرمول یک 2018 فیا را قبول کرده است و در سریع ترین زمان ممکن طبق بند 8.2 قوانین ورزشی و بند 6.2 تمام امتیازات کسب شده شان را از دست خواهند داد.

صاحبان تیم فورس ایندیا تیم را به شرکت Racing Point UK Limited واگذار کرده اند، این سرمایه گذاری و خرید توسط لارنس استرول و تیم مدیریتی اش رهبری شده بود.

ماشین فرمول یک فورس ایندیا VJM11

ماشین فرمول یک فورس ایندیا VJM11

اوتمار شافناور رئیس تیم جدید فرمول یک بیان کرد:

تیم جدید ریسینگ پوینت فورس ایندیا خوشحال است که می تواند به رقابت های قهرمانی فرمول یک در بلژیک ادامه دهد.

این آغازی است برای فصلی جدید از ماجراجویی ما. تا همین چند هفته گذشته آینده مبهمی پیش روی ما بود و بیشتر از 400 شغل در خطر بود.

و هم اکنون تیم ما توسط سرمایه گذارانی پشتیبانی می شود که لارنس استرول رهبر آنهاست، کسی که به ما، مهارت ما و پتانسیل ما برای کسب موفقیت در پیست ایمان دارد.

از فرمول یک و فیا هم که به ما کمک کردند به نتیجه خوبی برسیم متشکریم.

نام تیم تا پایان فصل موقتی است و البته به نظر می رسد آن ها به توافقاتی دست یابند و ریسینگ پوینت فورس ایندیا برای 2019 هم نام این تیم باقی بماند.

هر چند که ما در گزارشات خود این تیم را همان فورس ایندیا صدا خواهیم کرد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید