فرمول یک ایران – فیا قبل از آخرین تمرین، در کرب های پیچ 6 و 12 و ورودی پیت لین تغییراتی را ایجاد کرده است. گفته می شود که کرب ها با علامت های رنگ شده، جایگزین شده اند.

اگر نوشته‌ای که خواندید مفید بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید