فرمول یک ایران – فرمول یک برای اولین بار از سه منطقه DRS برای پیست آلبرت پارک استرالیا استفاده خواهد کرد. این منطقه جدید DRS بین پیچ 12 و 13 قرار دارد.

همانند بیشتر پیست های تقویم فرمول یک، آلبرت پارک نیز دارای دو منطقه استفاده از DRS بود. درمنطقه DRS (سیستم کاهش درگ) رانندگان می توانند با استفاده از تغییر زاویه باله عقب ماشین خود سرعت بیشتری را کسب کنند و راحت تر از ماشین جلویی خود سبقت بگیرند.

فرمول یک اعلام کرد که علاوه بر مستقیمی اصلی که خط پایان در آن قرار دارد و بین پیچ های 2 و 3، منطقه DRS جدیدی را به پیست آلبرت پارک اضافه کرده است.

نقشه پیست ملبورن استرالیا - گرندپری استرالیا

نقشه پیست ملبورن استرالیا – گرندپری استرالیا

به دنبال منطقه تشخیص DRS که درست قبل از چپ و راست سریع پیچ های 11 و 12 قرار دارد، رانندگان می توانند اگر در فاصله کمتر از یک ثانیه ای ماشین جلو خود باشند از DRS بین پیچ های 12 و 13 استفاده کنند. دومین منطقه تشخیص DRS درست قبل از پیچ 14 و مستقیمی اصلی قرار دارد که علاوه بر مستقیمی این اجازه را به رانندگان می دهد تا بین پیچ های 2 و 3 نیز از آن استفاده کنند.

این اتفاق برای اولین بار از زمان معرفی DRS در سال 2011 است که در سه منطه مجزا رانندگان اجازه استفاده از DRS را دارند که این امر اجازه وقوع سبقت های بیشتری را خواهد داد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید: