فرمول یک ایران – رابرت کوبیتسا عصبانیت و ناراحتی خود نسبت به پرسش بی وقفه ی رسانه ها درباره ی محدویت های فیزیکی ایجاد شده ی او با توجه به ماشین های جدید فرمول یک را ابراز کرد.

این‌ راننده ی لهستانی  به دنبال تصادفی که در رالی ۲۰۱۱ داشته است از  تحرک  و قدرت  مچ دست راستش کاسته شده که همین او را مجبود کرد از فرمول یک کنار بکشد.

سال پیش کوبیتسا به تدریج سعی در بازگشت بر روی صندلی مسابقات را داشت، و تست هایی را با رنو و ویلیامز انجام داد و در نهایت تیم ویلیامز او را به عنوان راننده رزرو به خدمت گرفت.

به دنبال ۵۸ دور کوبیتسا با ماشین Fw41 در روز دوم تست ها، بار دیگر توانایی های فیزیکی راننده ۳۳ ساله مورد سوال قرار گرفت اما او توضیح داد که برای بررسی این موضوع نیاز به استراحت دارد:

من همیشه راحت بودم ولی این رسانه ها بودن که مرا اذیت می کردند.

اگر من در حال تغییر چیزهایی باشم شما همچنان می گویید که محدودیت دارم، باید گفتگو در مورد این مسئله را تمام کنیم.

اگر من بتوانم در ماشین قرار بگیرم و آن کارهایی که فکر می کنم نیاز هست را انجام بدهم، فکر می کنم که این کافی است، البته که من محدودیت هایی دارم ولی هیچ وقت آنها را پنهان نمی کنم.

رابرت کوبیتسا

رابرت کوبیتسا

کوبیتسا معتقد است که صحبت درمورد محدودیت هایش و مسائل مربوط به خودش خیلی زود است:

مشکل این است که من با همه بیش از حد صادق بودم و جواب تمامی سوالات را می دادم و فکر می کنم که باید این مسئله را متوقف کنم.

ما در حال تمرکز بر روی مسائلی هستیم. من تجربه ی خوبی دارم و از کار خود لذت می برم و خوشحال می شوم که پیام های مثبت را دریافت می کنم و نه داستان هایی که همیشه در سال های گذشته شاهد آن بودم.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید