موتوجی‌پی ایران – پانزدهمین گرندپری فصل 2019 موتوجی‌پی در پیست چانگ تایلند برگزار خواهد شد.

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/07/1306:25 - 07:10
07:25 - 08:10
05:30 - 06:10
تمرین 2جمعه97/07/1310:35 - 11:20
11:35 - 12:20
09:40 - 10:20
تمرین 3شنبه97/07/1406:25 - 07:10
07:25 - 08:10
05:30 - 06:10
تمرین 4شنبه97/07/1410:00 - 10:30
--
تعیین خطشنبه97/07/1410:40 - 11:2011:35 - 12:20
09:05 - 09:45
مسابقهیک شنبه97/07/1510:3008:5007:30

برای مشاهده تقویم کامل فصل 2019 موتوجی‌پی اینجا کلیک کنید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید