فرمول یک ایران – دنیل ریکاردو  تصدیق می کند می کند که یک جنگ درون تیمی برای عنوان قهرمانی می تواند یک مشکل خوب باشد اما امیدوار است که در فصل 2018 با تمام اتفاقات بتواند با مکس ورشتپن مانند یک دوست باقی بماند.

ردبول در فصل 2017 سه پیروزی کسب کرد که یکی از آن ها سهم ریکاردو و دو پیروزی دیگر سهم ورشتپن جوان بوده است.

در فصل آینده نیز ردبولی ها امیدوار هستند تا با راننده های خود و بهبود موتور رنو بتوانند برای عنوان قهرمانی رقابت کنند.

ریکاردو و ورشتپن، گرندپری مالزی 2017

ریکاردو و ورشتپن، گرندپری مالزی 2017

راننده ی استرالیایی در پاسخ به سوال”آیا می توانید در حین مبارزه درون تیمی مانند یک دوست باقی بمانید؟” گفت:

امیدوارم بتوانم او را در لیست تولدم نگه دارم. بنابراین خواهیم دید که چه می شود.

ما در آغاز فصل 2017 گفتیم که اگر هر دوی ما برای پیشتازی رقابت داشته باشیم، این (رقابت درون تیمی)  یک مشکل خوب است.

ما امید زیادی به سال گذشته داشتیم و معتقدم که در 2018 به رقبا بسیار نزدیک خواهیم شد.

برای رقابت قهرمانی کافی خواهد بود؟ فکر می کنم که قطعا می توانیم به آن نزدیک شویم اما خواهیم دید که چه خواهد شد.

من نمی خواهم که اینقدر زود همه چیز را پیش بینی کنم اما مطمئن هستم که چیزهای زیادی را خواهیم آموخت و ما در زمستان در مسیر درستی کار خواهیم کرد و شروع محکمی خواهیم داشت.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید