فرمول یک ایران – راس براون مدیر مسابقه ای حال حاضر فرمول یک می گوید که ماشین های فصل 2021 فرمول یک می تواند مانند بازی های ویدئویی به نظر برسد.

لیبرتی مدیا صاحب جدید فرمول یک در حال پیشبرد برنامه هایی برای زیباسازی خودروهای این رشته ی ورزشی در سال 2021 است.

راس براون مدیر اجرایی و چیس کری مدیر عامل فرمول 1

راس براون مدیر اجرایی و چیس کری مدیر عامل فرمول 1

مدیر فرمول یک به اسکای گفت:

ما طراحانی در اختیار داریم که در حال حاضر بر روی زیبایی شناسی خودرو ها کار می کنند و زیبایی خودرو ها واقعا چیز مهمی برای ما است.

من فکر می کنم که ما کارهای بسیاری خوبی در مورد چگونگی ادغام هالو انجام داده ایم و  به معنای واقعی کلمه مشاهده می شود که هالو بر روی ماشین چسبیده شده است.

واضح است هنگامی که ما با طرفداران صحبت می کنیم، می گویند که ماشین ها باید از زیبایی خوبی برخوردار باشند.

آنها (طرفداران) تقریبا به دنبال مشتقاتی تکامل یافته از بازی های ویدئویی هستند، که در آن نیز بازی های ویدئویی از فرمول یک استفاده می کنند و نه برعکس.

فراری در آینده 2021

فراری

راس براون در ادامه افزود که ممکن است فرمول یک نیز در آینده از بازی های ویدیویی به عنوان الگو استفاده کند:

من فکر می کنم که آن ها (بازی های ویدیویی) بسیار  پر شور به نظر می رسند.

ما قصد داریم که بعضی از این خودروهای فوق العاده را در آینده ببینیم و این مسئله ی مهمی برای ماست.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید