فرمول یک ایران – پیست کارتینگ خانوادگی شوماخر در کرپن، جایی که برادران مایکل و راف مسابقات حرفه ای خود را از آنجا شروع کردند، به زودی بسته خواهد شد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید