فرمول یک ایرانکوین مگنوسن راننده ی رنو به دلیل استفاده از شاسی جدید، مسابقه ی کانادا را از پیت لین آغاز خواهد کرد.

اگر نوشته‌ای که خواندید مفید بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید