فرمول یک ایرانسرجیو پرز از تیم فرمول یک فورس ایندیا تقاضا دارد که در سال آینده، با وجود اینکه شاهد رقابت بیشتری از سوی تیم هایی همچون مک لارن و رنو می باشند، به او و استبان آکون اجازه بدهد تا با یکدیگر رقابت کنند. رقابت شدید و خشن میان آکون و پرز که در چندین مسابقه سبب حادثه های گزافی برای این دو راننده شده بود، در نهایت تیم فورس ایندیا را بر آن داشت تا در نیمه دوم فصل، دستور تیمی را اعمال کند.

ولی سرجیو پرز امیدوار است تا در ابتدای فصل سال 2018 آنها آزادی عمل داشته باشند. او می گوید:

ما باید درک کنیم که فصل آینده قرار است بسیار سخت تر و دشوارتر باشد. تیم مک لارن و رنو ما را بسیار تحت فشار قرار داده اند. پس اگر می خواهیم همچنان در رقابت بمانیم، باید به طور آزادانه رو به جلو حرکت کنیم.

برای اینکه بتوانیم از همان ابتدا و در ادامه فصل در رقابت باشیم، به ماشینی نیاز داریم که از همان آغاز فصل رقابتی باشد.

سرجیو پرز و استبان آکون - گرندپری بلژیک 2017

سرجیو پرز و استبان آکون – گرندپری بلژیک 2017

رابطه ستیزه جویانه میان راننده فرانسوی و مکزیکی در درون پیست که پس از تصادفی زننده در پیست اسپا به اوج خود رسید، منجر به رابطه سرد و یخ زده ای میانشان شده است. ولی عقل سلیم و دستورات سختگیرانه و دقیق تیم فورس ایندیا، پرز و آکون را تشویق کرد تا تنش را کاهش دهند. او ادامه می دهد:

ما در سطح بسیار پایینی از رابطه مان در بلژیک به یکدیگر برخورد کردیم. اما از آن زمان، همه چیز بسیار بهتر شده است. ما حرفه ای کار می کنیم. ما می دانیم که برای یک تیم کار می کنیم و باید بهترین کار را برای آنها انجام بدهیم، به خصوص در فصل آینده.

با توجه به تهدیدها و رقابت هایی از سوی تیم های بزرگی که در حال کشمکش می باشند، مطمئنا فصل آینده قرار است بسیار چالش برانگیز باشد.

با وجود رقابت میان تیمی، پرز عملکرد هم تیمی اش در اولین فصل کاملش به عنوان راننده فرمول یک را ستایش کرد. او اذعان داشت:

آکون با تجربه اش در بخش های قبلی و رابطه اش با تیم های فرمول یک، کاملا با آمادگی وارد فرمول یک شد و این برای ما بسیار خوب است.

شخصیت هر راننده ای متفاوت است. مطمئنا آکون کسی است که می تواند سریع باشد. او نیازهایش را درک می کند و همین موضوع مهمی است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید