فرمول یک ایران – یوسوکه هاسه گاوا در فصل 2018، مدیریت مجموعه فرمول یک کمپانی هوندا را بر عهده نخواهد داشت.

در اوایل 2016، یوسه گاوا با کنار رفتن آرای، سمت مدیریت هوندا را بر عهده گرفت و به مدت دو سال در این سمت حضور داشت.

در بیانیه ای کمپانی ژاپنی اعلام کرد که با توجه به تجارب بدست آمده توسط هاسه گاوا در فرمول یک، او می تواند در پروژه های تحقیقاتی مختلفی شرکت کرده و در آینده بر روی تولید انبوه این کمپانی و توسعه جهانی متمرکز باشد.

هاسه گاوا پس از ناتوانی مجموعه اش در بهبود پاور یونیت هوندا در 2017، تحت انتقاد های شدیدی قرار گرفت که در پایان موجب بر هم خوردن توافقات بین هوندا و مک لارن شد.

در فصل آینده، هوندا پاور یونیت تیم تورو روسو را تامین خواهد کرد.

تورو روسو – هوندا

همچنین تویوهارو تانابه به عنوان مدیر فنی و یاسوکی آساکی به سمت مدیر مسابقه ای هوندا در فرمول یک منصوب شدند که در گذشته هر دوی این سمت ها را هاسه گاوا بر عهده داشت.

هوندا در بیانیه ای اعلام کرد:

در گذشته مدیریت مجموعه فرمول یک هوندا موظف بود تا مدیریت بخش توسعه فنی و مدیریت تیم در مسابقه را نیز عهده دار باشد.

با جدا کردن این مسئولیت ها، ما ساختار خود را تکامل خواهیم داد و بنابراین هر دو بخش توسعه و مسابقه ای ما می توانند هر چه سریع تر به وظایف خود عمل کنند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید