فرمول یک ایران – در اواخر تمرین اول کانادا، دود ماشین جنسن باتن، ناشی از نشت روغن بوده است که همین مورد مهندسان باتن را مجبور ساخت تا موتور جدیدی را برای ماشین او جایگزین کنند.

اگر نوشته‌ای که خواندید مفید بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود