فرمول یک ایرانمکس ورشتپن برای کم کردن سرعت ناگهانی و خطرناک در جلوی والتری بوتاس در تمرین اول کانادا، به صورت کتبی توسط ناظران توبیخ شد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید