فرمول یک ایراندنیل کویات راننده ی تورو روسو به نمایش هر چه بیشتر پتانسیل خود در گرندپری کانادا مصمم است.

کویات به دلیل برخورد با کوین مگنوسن در مسابقه ی موناکو، سه رده پنالتی برای کانادا دریافت کرده است اما این راننده ی روسیه ای به نمایش بهتر در گرندپری پیش رو امیدوار است.

راننده ی تورو روسو اذعان کرد:

مسابقه ی بد موناکو فراموش شده است و این من را برای نمایش خوب در کانادا امیدوار و مصمم می کند.

از آنجا که من به خانه برگشته ام، تمام تمرکزم روی مسابقه ی کانادا خواهد بود.

اگر بخواهم مونترال را در یک کلمه توصیف کنم، قوی بودن بر روی کرب ها خواهد بود.

تعداد زیادی شیکین َ( پیچ چپ و بعد راست و یا برعکس) در پیست وجود دارد مانند پیچ 3 و 5 ،  6 و 7 ، 8 و 9 یا 13 و 14 – مشهور به دیوار قهرمانان!

من همیشه از رانندگی در اینجا لذت می برم و مشتاقانه منتظر یک آخر هفته ی خوب هستم.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید