برنامه گرندپری فرمول یک ابوظبی 2020تمرین 1جمعه99/09/0714:00 - 12:30
تمرین 2جمعه99/09/0718:00 - 16:30
تمرین 3شنبه99/09/0814:30 - 13:30
تایم گیریشنبه99/09/0817:30 - 16:30
مسابقهیک شنبه99/09/0916:40

 

پیست یاس مارینا ابوظبی

اولین گرندپری
2009
تعداد دورها
55
طول پیست
5.554K.M
مسافت مسابقه
305.355K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:40.279

نقشه پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

این نوشته را به اشتراک بگذارید: