فرمول یک ایرانمکس ورشتپن برای مسابقه ژاپن از پکیج با دان فورس بیشتر نسبت به هم تیمی خود دنیل ریکاردو استفاده خواهد کرد، اما هنوز مطمئن نیست که انتخاب درستی کرده است یا نه.

رانندگان ردبول برای تمرین شنبه صبح و زمانگیری پس از آن نیز از تنظیمات متفاوتی استفاده کردند که طی آن مرد هلندی با اختلاف 0.02 ثانیه پشت سر هم تیمی خود در ردیف چهارم خط استارت قرار گرفت. اما نتیجه در شرایط مسابقه ای می تواند کاملا متفاوت از زمانگیری باشد.

مکس نظرش را اینگونه بیان کرد:

پس از اولین دورم در Q3 احساس خوبی به خودرو نداشتم، اما در دور دوم توانستم ارتباط بیشتری با خودرو برقرار کنم و فشار بیشتری به آن بیاورم.

ما دو خودروی یکسان ولی با دو استراتژی متفاوت در مسابقه خواهیم داشت، یکی با دانفورس کمتر و دیگری با دانفورس بیشتر، انتخاب من دانفورس بیشتر بود، ممکن است برای امروز بهترین انتخاب نبوده باشد اما برای فردا شاید، هنوز معلوم نیست.

دماهای بالاتر می تواند منجر به درجه تضعیف بالاتری برای خودرو هایی که دانفورس کمتری دارند بشود، درست مثل دنیل، این شرایط می تواند بازی را به نفع پسر 20ساله تغییر دهد.

بر اساس پیش بینی ها فردا هوا گرم تر خواهد بود و به لاستیک ها فشار بیشتری خواهد آمد، مبارزه اصلی در سکتور یک رخ خواهد داد درست جایی که امیدوارم با این تنظیمات نیروی بیشتری را در چرخ های عقب داشته باشم. امیدوارم فردا حسابی گرم باشد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید