برنامه گرندپری برزیل

تمرین 1جمعه96/08/19 18:00 - 16:30
تمرین 2جمعه96/08/19 22:00 - 20:30
تمرین 3شنبه96/08/20 18:30 - 17:30
تایم گیریشنبه96/08/20 21:30 - 20:30
مسابقهیک شنبه96/08/21 20:30

پیست اینترلاگوس برزیل

اولین گرندپری
1973
تعداد دورها
71
طول پیست
4.309K.M
مسافت مسابقه
305.909K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:11.473

نقشه پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

لینک های مفید

گزارش مسابقه سال گذشته
فول ریس مسابقه سال گذشته
این نوشته را به اشتراک بگذارید:

4 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید