برنامه گرندپری برزیل

تمرین 1جمعه96/08/19 17:00 - 15:30
تمرین 2جمعه96/08/19 2100 - 19:30
تمرین 3شنبه96/08/20 17:30 - 16:30
تایم گیریشنبه96/08/20 20:30 - 19:30
مسابقهیک شنبه96/08/21 19:30

اگر نوشته‌ای که خواندید مفید بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

4 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید