برنامه گرندپری فرمول یک برزیل 2019تمرین 1جمعه98/08/24 19:00 - 17:30
تمرین 2جمعه98/08/24 23:00 - 21:30
تمرین 3شنبه98/08/25 19:30 - 18:30
تایم گیریشنبه98/08/25 22:30 - 21:30
مسابقهیک شنبه98/08/26 21:40

پیست اینترلاگوس برزیل

اولین گرندپری
1973
تعداد دورها
71
طول پیست
4.309K.M
مسافت مسابقه
305.909K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:11.044

نقشه پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

لینک های مفید

گزارش مسابقه سال گذشته
فول ریس مسابقه سال گذشته
این نوشته را به اشتراک بگذارید: