موتوجی پی ایران – هوندا در کنفرانس خبری امروز بارسلونا تایید کرد که مارک مارکز تا پایان سال 2018 در هوندا خواهد ماند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.