موتوجی پی ایران – تیم تک3 یاماها تایید کرد که پول اسپارگارو موتور سوار اسپانیایی، این تیم را به مقصد کی تی ام برای فصل 2017، ترک خواهد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.