برنامه گرندپری مالزی

تمرین 1جمعه96/07/709:00 - 07:30
تمرین 2جمعه96/07/713:00 - 11:30
تمرین 3شنبه96/07/811:30 - 10:30
تایم گیریشنبه96/07/814:30 - 13:30
مسابقهیک شنبه96/07/911:30

اگر نوشته‌ای که خواندید مفید بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید