فرمول یک ایراندنیل ریکاردو در روز جمعه به دلیل استفاده از اجزاء جدید برای موتور 20 رده پنالتی گرفت. روز شنبه نیز برای استفاده از گیربکس تازه 5 رده دیگر جریمه شد. در کل، دنیل ریکاردو برای گرندپری ایتالیا 25 رده پنالتی دریافت خواهد کرد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید