ویدیو؛ میک کو ندارد نشان از مایکل

فرمول یک ایران فردوسی می فرماید : ” میک کو ندارد نشان از مایکل    تو بیگانه خوانش مخوانش پسر”

شما را به تماشای دور افتخاری پسر مایکل شوماخر، میک شوماخر با خودروی بنتون پدرش در پیست اسپای بلژیک 2017 دعوت می‌کنیم. همان خودرویی که با آن اولین مسابقه فرمول یک خود را در اسپا 1992 برد.

با ما باشید.

  دانلود فایل ویدیویی
این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید