فرمول یک ایران – کیمی رایکونن راننده فراری برای تعویض گیربکس خود در تمرین سوم موناکو، پنج رده پنالتی دریافت کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.