موتوجی پی ایران – موتورسوار تست تیم دوکاتی، میشل پیرو در گرندپری کاتالونیا (بارسلونا) جانشین لوریس باز مصدوم خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.