فرمول یک ایران : تیم مرسدس طبق اعلام قبلی خود از ماشین W07 خود برای 2016 رونمایی کرد .

Leave a Reply

Your email address will not be published.