فرمول یک ایران – فرناندو آلونسو راننده ی مک لارن در موناکو از آپدیت جدید هوندا استفاده خواهد کرد.


Leave a Reply

Your email address will not be published.