فرمول یک ایران – کارلوس ساینز ، راننده ی تیم تورو روسو بیان کرد که پیست ردبول رینگ خیلی هموار است، تا جایی که انگار در شبیه ساز هستید.

کارلوس ساینز گفت:

آسفالتی که سال قبل استفاده شد باعث شد دورهای سریع تری بزنیم. پیست همواری است، انگار که دارید در شبیه ساز رانندگی می کنید.

فکر می کنم پیستی است که از یک نظر خاص است و آن بیشترین چسبندگی در فرمول یک است.

این فصل یک پیچ دیگر نیز به آن اضافه گردید، اضافه که نه، قسمت قبل از پیچ دوی قبلی خود یک پیچ نام گرفت، که به این معنا بود که پیچ های قبلی به جز پیچ یک همه یک شماره بالاتر رفته اند.

لاستیک های کنار پیست در پیچ های 4، 7 و 8 بیشتر شده اند. محافظ های تک پرو هم در اطراف گاردریل های ورودی پیت لین اضافه شدند و کرب های باگت هم در خروجی پیچ های 6 ، 9 و 10 اضافه خواهند شد.

کرب های باگت

کرب های باگت

چون این پیست خانگی تیم ردبول و تورو روسو است، به این معنا نخواهد بود که آن ها از مزیتی در این پیست لذت می برند.

ساینز گفت:

این حقیقت که امسال در اتریش تستی انجام ندادیم تغییر نمی کند.

در نهایت، خیلی فرقی نمی کند کجا تست بدهید. مهم این است که ماشین حرکت می کند و تیم قادر است تا تست هایش را انجام دهد.

من از تست سال قبل در اتریش لذت بردم، ولی انجام دادن تست ها امسال در مجارستان هم جالب خواهد بود.

بارسلونا جایی است که ما در آن جا خیلی تست انجام می دهیم، پس خوشحال می شوم که پیست های دیگری هم برای این کار خواهند بود.

فرمول یک اتریش

فرمول یک اتریش

هر چند رقابت در پیست خانگی به معنای اتفاقات خارج پیست بیشتری خواهد بود.

ساینز ادامه داد:

مسابقه دادن در ردبول رینگ که خانه ی ردبول است برنامه ی هفتگی من را تغییر خواهد داد چون برنامه های دیگری داریم که باید انجامش دهم.

بعضی مصاحبه های بیشتر، دیدار مهمان ها و غیره. ولی برایم مشکلی نیست، مسابقه ی خوبی آن جا خواهیم داشت.

نظرات هم واقعا عالی هستند و مکان خوبی است برای مسابقه دادن.

با این وجود که وضعیت هوا به صورت کلی خشک و آفتابی به نظر می رسد، بعضی بارش های شبانه و احتمال طوفان پیش بینی شده است.

ساینز گفت:

وقتی سال قبل در اتریش مسابقه می دادیم، من منتظر باران بودم ولی نبارید! بیایید ببینیم امسال چه می شود، من همیشه از مسابقه ی بارانی لذت می برم.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید