موتوجی پی ایران – والنتینو روسی پس از اتفاقات هفته گذشته درخواست استراحت بیشتر برای آمادگی حضور در جلسات تمرینی جمعه را داشت و به همین دلیل در کنفرانس خبری پیش از گرندپری موجلو شرکت نکرد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید