فرمول یک ایران – ششمین گرندپری فصل موتوجی پی در موجلو ایتالیا برگزار خواهد شد.

برنامه گرندپری ایتالیا:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه96/03/1213:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه96/03/1217:20 - 16:35 18:20 - 17:3516:20 - 15:40
تمرین 3شنبه96/03/1313:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه96/03/1316:30 - 16--
تعیین خطشنبه96/03/1317:20 - 16:4018:20 - 17:3515:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه96/03/1416:3014:5013:30
اگر نوشته‌ای که خواندید مفید بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود