فرمول یک ایران – ششمین گرندپری فصل موتوجی پی در موجلو ایتالیا برگزار خواهد شد.

برنامه گرندپری ایتالیا:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه98/03/1013:10 - 12:2514:05 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه98/03/1017:25 - 16:40 18:20 - 17:4016:25 - 15:40
تمرین 3شنبه98/03/1113:10 - 12:2514:05 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه98/03/1116:30 - 16:00××
تعیین خطشنبه98/03/1117:20 - 16:4018:15 - 17:3515:45 - 15:05
گرم کردنیک‌شنبه98/03/1212:30 - 12:1012:00 - 11:4011:30 - 11:10
مسابقهیک‌شنبه98/03/1216:3014:5013:30
این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید