برنامه گرندپری بلژیک

تمرین 1 جمعه96/06/0314:00 - 12:30
تمرین 2 جمعه96/06/0318:00 - 16:30
تمرین 3شنبه96/06/0414:30 - 13:30
تایم گیری شنبه96/06/0417:30 - 16:30
مسابقهیک شنبه 96/06/0516:30

اگر نوشته‌ای که خواندید مفید بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید