فرمول یک ایران – مدیر هوندا , یوسوکی هازگاوا , در مصاحبه ای گفت که موتور فرناندو آلونسو در گرندپری اسپانیا آسیب ندیده است اما ما بازهم بررسی هایی انجام می دهیم تا ببینیم دلیل این مشکل از کجا بوده تا آن را رفع کنیم .

Leave a Reply

Your email address will not be published.