فرمول یک ایران – رومن گروژان راننده تیم هاس در تست های روز سه شنبه بارسلونا، از شاسی جدید استفاده کرده است.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود