فرمول یک ایران : سباستین فتل قوانین پیچیده فیا و تسلط مرسدس را بدور از فرمول یک دانسته است .

راننده آلمانی فراری اظهار کرد :

در وهله اول من فکر میکنم آن را باید یک ورزش دانست درباره ی اینکه کدام راننده سریع تر است.

چه در حال و چه در گذشته ماشین یک نقش کلیدی را بازی میکند که ما نباید با قوانین و مقررات پیچیده آن را از دست بدهیم.

تماشاگران باید بتوانند جنبه های فنی ماشین را شناسایی کننده که در حال حاضر بسیار پیچیده است.

او در ادامه گفت :

تسلط مرسدس در این دو سال هیجان زیادی را از طرفداران گرفته است .

در واقع این قوانین جدید خیلی زیاد روی جزئیات قطبیت دارد.

به نظر من ما باید خیلی مراقب این باشیم که ریشه موتور ریسینگ را از دست ندهیم و من مطمئن هستم که ماشین های آینده بیشتر در اختیارشان خواهد بود .

فتل همچنین درباره ی وضعیت تیم گفت :

ما میدانیم که هنوز گروه ما به اندازه کافی قوی نیست ولی ما به سختی تلاش خواهیم کرد

و در آخر خبرنگار با پرسش این سوال فتل را به چالش کشید :

شانس پس گرفتن قهرمانی از همیلتون را دارید ؟

این را از یک دلال بپرسید!
البته بگویم ما شانس گرفتن هر چیزی را داریم!

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید