فرمول یک ایران – نیکو روزبرگ راننده مرسدس احساس می کند که تیمش با آپدیت های جدید در تمرین جمعه اسپانیا، در موقعیت بهتری قرار گرفته است اما نگرانی درباره ی فراری همچنان باقی است.

در تمرین اول، دو راننده فراری پیشتاز بوده اند و روزبرگ و همیلتون در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند اما در تمرین دوم، روزبرگ توانست در رده نخست قرار گیرد.

راننده مرسدس اذعان کرد:

شروع خوبی برای ما در تمرینات بود و زمان های به ثبت رسیده، خوب هستند.

بخش های جدید اضافه شده به ماشین و آپدیت ها، به خوبی کار می کنند و من احساس راحتی با ماشین دارم.

فراری نیز در این پیست بسیار قوی است و همچنین به ما نزدیک است، بنابراین نگاه ما به تمرین سوم و تعیین خط خواهد بود.

 

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید