فرمول یک ایران – سباستین فتل راننده فراری اذعان کرده است که تمرین دوم به نسبت تمرین اول، که در آن بهترین زمان را ثبت کرد، بسیار سخت تر بوده است.

فتل در تمرین اول توانست بهترین زمان را در کنار هم تیمی خود به ثبت برساند اما در تمرین دوم جایگاه بهتر از چهارمی را بدست نیاورد.

راننده فراری اظهار کرد:

من فکر می کنم تمرین بعد از ظهر  کمی سخت تر بود.

به خوبی صبح نبودیم اما فکر می کنم که ما هنوز می توانیم روی ماشین کار کنیم و عملکرد آن را تا یک شنبه بهبود بخشیم، ما در انجام این کار قوی هستیم.

اولین برداشت ما از سرعت امروز خوب بوده است اما می توانیم آن را فردا به ثبات برسانیم. من معتقدم که ما می توانیم یک فراری قوی تر را داشته باشیم.

بدیهی است که ما نیاز به ثبات داریم و این ثبات در شنبه و یک شنبه تعیین کننده خواهد بود.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید