فرمول یک ایران – راننده سابق تیم ردبول ، مارک وبر باور دارد که تصمیم ردبول مبنی بر جابجایی کویات و ورشتپن خشن و زننده اما قابل پیش بینی بود.

در روز پنج شنبه گذشته ردبول تایید کرد که ورشتپن از تیم جوانان ردبول ، توروروسو به تیم اصلی منتقل شده و صندلی کویات دراین تیم را تصاحب کرده است.

حتی قبل از گرندپری روسیه این اتفاق بر روی کاغذ بسیار محتمل بود اما خوب احساس می شد این اتفاقات موجب تسریع شدن تعویض دو راننده بود

مکس می تواند انجامش بدهد و موفق به شکستن رکوردهای ردبول می شود راه دیگری ندارد ، باید آماده شود

هلموت فقط به دنبال عملکرد بهتر و راننده سریعتر است.بله قبول دارم که این بی رحمی است اما فرمول یک کسب و کار بزرگی است و بعضی موقع ها بعضی چیزها سریع تر از آنچه فکر می کنید رخ می دهد.در فرمول یک شما هیچ جایی برای پنهان شدن ندارید.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید