فرمول یک ایران – مک لارن اعلام کرد که در تست های بارسلونا، راننده ی رزرو این تیم، استافل وندورن شرکت خواهد داشت.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.