فرمول یک ایران – صفحه رسمی ردبول با انتشار عکس زیر، اعلام کرده است که همه چیز برای مکس ورشتپن در گرندپری اسپانیا آماده است.

مکس ورشتپن راننده جدید تیم ردبول

One Response

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود