فرمول یک ایران – تیم ویلیامز تایید کرد که راننده توسعه تیم، الکس لین با FW38 در تست های اسپانیا شرکت خواهد داشت.

لین 22 ساله در سال 2015 به عنوان راننده توسعه، به ویلیامز پیوست و در تست های بارسلونای سال گذشته نیز شرکت داشت.


Leave a Reply

Your email address will not be published.